Idźmy do przodu, rozwijajmy dziecięcy potencjał, zachowajmy dzieciństwo.

Z POWODÓW TECHNICZNYCH DO ODWOŁANIA NIE MA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

PRZEPRASZAMY

PIERWSZE PUBLIKACJE NASZYCH MATERIAŁÓW W FORMIE KSIĄŻEK 🙂

Korekta i recenzja:

prof. UAM dr hab. Małgorzata Bielicka
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Lingwistyki Stosowanej