Poniższe wpisy-wkładki są dostępne w kilku wersjach:


 • czarno-białe – dwie na kartce
 • czarno-białe – cztery na kartce
 • z czerwoną ramką – dwie na kartce
 • z czerwoną ramką – cztery na kartce
 • z niebieską ramką – dwie na kartce
 • z niebieską ramką – cztery na kartce

Wpis-wkładka:


 1. za osiągnięcie wysokich wyników w nauce oraz wzorowe zachowanie

 2. za osiągnięcie wysokich wyników w nauce oraz bardzo dobre zachowanie

 3. za osiągnięcie wysokich wyników w nauce oraz dobre zachowanie

 4. za pilną pracę

 5. za pilną pracę i wzorowe zachowanie

 6. za pilną pracę i bardzo dobre zachowanie

 7. za pilną pracę i dobre zachowanie

 8. za pilną pracę i wytrwałość

 9. za osiągnięcie wysokich wyników w nauce

 10. za osiągnięcie dobrych wyników w nauce