PIERWSZE PUBLIKACJE NASZYCH MATERIAŁÓW W FORMIE KSIĄŻEK 🙂

Korekta i recenzja:

prof. UAM dr hab. Małgorzata Bielicka
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Lingwistyki Stosowanej

Materiały edukacyjne i karty pracy z języka niemieckiego dla dzieci

– na każdym etapie nauczania, do druku.

Wybierz interesującą Cię kategorię z menu po lewej stronie.


„Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt“.

“Gra­nice mo­jego języ­ka są gra­nica­mi mo­jego świata.”

Ludwig Wittgenstein