Rola przedszkola w rozwoju dziecka

Jeśli Wasze dziecko uczęszcza do przedszkola kolejny rok – widzicie, jak rozwinęło się w wielu sferach. Jeśli Wasze dziecko dopiero rozpoczęło przedszkolną przygodę, a Wy jesteście pełni obaw – musicie uzbroić się w cierpliwość, poczekać i przekonać się, jak wielka jest rola przedszkola w rozwoju Waszego dziecka.

Zastanówcie się przez chwilę nad tym,  jak pobyt w grupie przedszkolnej zmienił Wasze dziecko? Czy zauważyliście, że rozwinęło się bardziej w jakiejś konkretnej sferze? Może lepiej się komunikuje? Może jest sprawniejsze fizycznie? Może z większą uwagą słucha, spostrzega? Może jest bardziej ciekawe świata, więcej opowiada, pyta?

Na co dzień mówimy, że pobyt w grupie przedszkolnej rozwija, pozwala na kontakty z rówieśnikami, a także daje poczucie bezpieczeństwa dla dzieci i rodziców, którzy na co dzień pracują. Wszystko się zgadza, lecz korzyści, jakie płyną z uczęszczania dzieci do przedszkola można mnożyć w nieskończoność.

Przedszkole wspomaga dzieci w rozwoju kilku sfer: społecznej, emocjonalnej, językowej, poznawczej, artystycznej, ruchowej oraz zdrowotnej i na tym się skupimy.

 

Przedszkole pomaga dziecku w rozwoju sfery społecznej i emocjonalnej:

 • jest miejscem, gdzie nawiązują się pierwsze kontakty społeczne (między rówieśnikami i z opiekunami)
 • dzieci uczą się przestrzegania norm, współdziałania, rozwiązywania konfliktów, panowania nad własnymi emocjami
 • daje okazję do wcielania się w różne role (kolegi, przedszkolaka, widza, aktora, twórcy, współtwórcy itp.)
 • pomaga w rozwijaniu uczucia przynależności
 • w grupie przedszkolnej rozwija się empatia oraz zrozumienie potrzeb i uczuć innych.

 

Przedszkole pomaga dziecku w rozwoju sfery językowej:

 • obcowanie z innymi dziećmi ma wpływ na rozwój mowy: wzbogaca zasób słownictwa i pojęć
 • dziecko uczy się wypowiadać w sposób zrozumiały dla otoczenia
 • rozwija się zdolność informowania o własnych potrzebach, wyrażania swoich ocen i pragnień
 • pozwala na kontakt z językiem obcym poprzez organizowanie „nauki przez zabawę”
 • w razie zauważenia nieprawidłowości w rozwoju mowy – dziecko ma możliwość szybkiej interwencji ze strony logopedy.

 

Przedszkole pomaga dziecku w rozwoju sfery poznawczej:

 • zaspakaja potrzeby poznawcze dzięki różnorodnym zajęciom i zabawom
 • kształtuje osobowość
 • przygotowuje do nauki w szkole: uczy systematyczności, poczucia obowiązku, cierpliwości i zaangażowania
 • rozwija pamięć i uwagę
 • bogata oferta zajęć i wzajemne oddziaływania – pozwalają na naukę świata poprzez zabawę i wzajemne uczenie się od siebie.

 

Przedszkole pomaga dziecku w rozwoju sfery artystycznej:

 • poprzez organizację różnorodnych zajęć i zabaw, zapraszanie gości z zewnątrz, wyjazdy i spotkania kulturalne, udział w konkursach i przeglądach artystycznych – dziecko ma szansę na zdobycie doświadczeń w różnych dziedzinach oraz odkrycie własnych zainteresowań i pielęgnowanie ich
 • nauczyciele mają okazję odkryć talenty dzieci i wskazać dalsze kierunki w celu ich rozwoju (zdolności plastyczne, aktorskie itp.)
 • dzieci rozwijają kreatywność i wyobraźnię, są twórcami lub współtwórcami, aktorami lub widzami.

 

Przedszkole pomaga dziecku w rozwoju sfery ruchowej i zdrowotnej:

 • zapewniając bezpieczne warunki – dostosowane do potrzeb rozwojowych – przedszkole przyczynia się do rozwijania sprawności ruchowej
 • codzienne zajęcia ruchowe w sali lub na świeżym powietrzu – w dużym stopniu rozwijają sprawność fizyczną – zarówno motorykę całego ciała, jak i motorykę dłoni – m.in.: chwytanie i manipulowanie
 • dziecko ma okazję poznać swoje możliwości fizyczne oraz doskonalić słabe strony (jeśli takie posiada)
 • grupowe zabawy ruchowe ćwiczą refleks i uczą wytrwałości, pozwalają poznać uczucie dziecięcej rywalizacji
 • przedszkole – jako placówka – promuje zdrowy tryb życia – zapewniając zdrowe posiłki, udział w akcjach lub programach prozdrowotnych oraz organizację zajęć sportowych każdego dnia.

 

Korzyści, jakie płyną z uczęszczania dziecka do przedszkola można mnożyć.

Nie bez powodu Roberta Fulghum powiedział przed laty:

 

„Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat…”.

 

Będąc w grupie przedszkolnej właśnie tego doświadcza Wasze dziecko!:)

 

 

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *